CARAVAN  CLUB OF SOUTHERN AFRICA KARAVAANKLUB VAN SUIDELIKE AFRIKA Welcome to/Welkom by Established   1947   Gestig
Home About Latest News Caravan Parks Regions Smallads Contact Forum

Caravan Club of Southern Africa

Northern Regions Area C Regional Chairmen & Secretaries
2017/2018

FAR NORTHERNS

Regional  Address


Chairman / Voorsitter

Secretary / Sekretaris


Email: farnortherns@caravanclubsa.org.za


CellJACARANDA

Regional  Address


Chairman / Voorsitter

Secretary / Sekretaris

Postnet Suite 239
Private Bag x 30
Alberton
1450
Email: jacaranda@caravanclubsa.org.za


Cell

Gys van Dyk
(083) 288 3888

Sampie Terblanche
(083) 401 5623

MAGALIES

Regional  Address


Chairman / Voorsitter

Secretary / Sekretaris


Email: magalies@caravanclubsa.org.za


Cell

Arthur Chater
(082) 461 2749

Liesl Assman
(084) 593 0656

PRETORIA

Regional  Address


Chairman / Voorsitter

Secretary / Sekretaris


Email: pretoria@caravanclubsa.org.za


Cell

Sampie (Elsabe) Nieuwoudt
(083) 407 1220

Marinda Botha
(082) 767 6719

RUSTENBURG

Regional  Address


Chairman / Voorsitter

Secretary / Sekretaris

Po Box 1581
Rustenburg
0300
Email: rustenburg@caravanclubsa.org.za


Cell

Fanie vd Walt
(083) 651 2254

Johan Führi
(083) 460 7059